Een sterke lokale VVD!

De VVD in onze gemeenten gaat een drukke tijd tegemoet met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht en we willen een solide toekomstvisie presenteren. Dit kunnen wij echter niet alleen.


De VVD afdelingen Etten-Leur, Halderberge en Moerdijk zijn samen VVD Marklanden.

VVD Marklanden is op 25 oktober 2016 met algemene stemmen van de leden opgericht. De 3 afdelingen van de VVD in de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk en Halderberge hebben voorafgaand aan de oprichtingsvergadering de eigen afdeling opgeheven. De VVD Marklanden vormt nu één lokaal netwerk en gaat direct aan de slag.

Lokale VVD
Trots en blij maar nu moeten wij snel aan de bak. We gaan een drukke tijd tegemoet met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht en we willen een solide toekomstvisie presenteren. Dit kunnen wij echter niet alleen. Binnen het lokale netwerk is sprake van meerdere gemeenten en er worden werkgroepen en commissies samengesteld die hun wortels hebben in die gemeenten. De leden daarvan gaan een voorname rol vervullen op het lokale vlak. Zij gaan zich onder meer bezighouden met campagnes, opleidingen, contact met de fractie, het opstellen van het verkiezingsprogramma en het samenstellen van de kandidatenlijst in hun gemeente.

Kracht van de regio
Dat er nu één lokaal VVD netwerk in de 3 gemeenten is, heeft een aantal voordelen. Kennis en ervaring uit de regio worden hiermee gebundeld. De VVD krijgt een nog krachtiger uitstraling naar de kiezers en de leden van de VVD in de Marklanden-gemeenten. Wij zijn en blijven de enige echte liberale partij in de gemeente. Verder is het de bedoeling om liberaal denkenden en voelenden nadrukkelijk te betrekken bij het netwerk, waardoor meer kracht en verbinding ontstaat in de regio. In gesprek met de leden en inwoners in dit deel van de Noord-Westhoek van Brabant willen we graag van hen horen wat er leeft en waar men zorgen over heeft. Deze geluiden moeten vervolgens in daden worden omgezet, zowel lokaal, in de regio, als ook landelijk. VVD Marklanden heeft daar ook de ingangen voor.

Oproep
VVD Marklanden heeft actieve en betrokken leden nodig. Leden die zich in willen zetten voor een sterke lokale en regionale VVD en voor de gemeente waarin zij wonen. Wilt u daaraan een bijdrage leveren? VVD Marklanden gaat dan graag het gesprek met u aan.