Frans Gerritsma

Geboren in Groningen verhuisde ik na de middelbare school aanvankelijk naar Twente om fysiotherapie te studeren. Uiteindelijk werd het toch privaatrecht te Utrecht. Met die kennis werkte ik ruim 12 jaar bij de voorganger van Nauta Dutilh advocaten te Rotterdam. Na een kort verblijf in Delft verhuisde ik naar Brabant en meer precies naar Klundert, waar mijn huidige en enige echtgenote vandaan kwam. Uit Rotterdam ben ik vertrokken om daarna door de Kroon als openbaar ambtenaar van Justitie bij de Rechtbank Breda tot gerechtsdeurwaarder ter standplaats Zevenbergen te worden benoemd. Als zelfstandig ondernemer oefende ik een algemene praktijk uit. In totaal is het 45 jaar rechtspraktijk geworden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Wat doe je als er in jouw gemeente nog geen VVD afdeling is? Dan richt je die tezamen met gelijkgestemden op. Zo geschiedde ruim 40 jaar geleden. Bij de eerstvolgende verkiezingen werd ik in de gemeenteraad gekozen. Het raadslidmaatschap heeft 28 jaar geduurd, waarvan tevens 8 jaar als wethouder. Tot 2003 maakte ik deel uit van Provinciale Staten van Noord-Brabant.

Op het bestuurlijke vlak was ik afdelingssecretaris, penningmeester/vice-voorzitter en voorzitter van 2 regio's van de VVD in West-Brabant en ik vervulde 14 jaar het voorzitterschap van de afdeling Moerdijk.  Sinds oktober 2016 ben ik voorzitter van het lokale netwerk VVD Marklanden.

Buiten mijn oude vakgebied en de politiek vervulde en vervul ik nog een aantal bestuurlijke functies in de sport- en vrijetijdssector op lokaal, regionaal en landelijk niveau, wat mij ook elders in Europa brengt.

Bij de laatste 4 verkiezingen was ik gaarne lijstduwer voor de VVD op de kieslijst   in de gemeente Moerdijk.


Met hartelijke groet,

Frans J. Gerritsma


E-mail: vvd-marklanden-voorzitter@ziggo.nl