Hans Beljaars

Hans Beljaars is vice-voorzitter in het dagelijks bestuur.

'In het leven hecht ik bijzonder veel waarde aan verantwoordelijkheid en vrijheid. Eenieder is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar leven. Dat betekent dat je zelf het initiatief moet nemen om daar naar eigen visie invulling aan te geven. De overheid neemt slechts een coƶrdinerende en regulerende rol op zich. Vrijheid voor het individu is de spil voor een goed ontwikkelde maatschappij zonder daarin onnodig beperkt te worden door regelgeving. Niet alleen kansen aangrijpen, maar juist zelf creĆ«ren!'

Overige activiteiten:

  • Directeur Eigenaar Buro111
  • Partner Realest8 - residentieel en commercieel vastgoed - 
  • Lid Raad van Commissarissen ABBrabant
  • Voorzitter Businessclub Etten-Leur
  • Bestuurslid Ondernemersvereniging Schouwen-Duiveland
  • Bestuurslid wijkvereniging 'Rondom d'n Hoefstal'
  • Partner Zeeland op Niveau