Leonard Jonkers

© Leonard Jonkers

Lectori Salutem, vanuit het Latijn vertaald; de lezer gegroet!

Mijn naam is Leonard Jonkers, geboren in 1963 te Eindhoven, sinds 2010 woonachtig in Etten-Leur.

Mijn beroep is horecaondernemer en dit vak mag ik al uitvoeren sinds 1992. Het mooie van het horeca vak is, dat je je gastvrij en dienstbaar op moet stellen en dat je kennis maakt met gasten van allerlei pluimage, verschillende rangen en standen, verschillende meningen, verschillende normen en waarden, verschillende politieke kleur.

In gesprekken met deze gasten merk ik, dat los van hun politieke kleur, de meerderheid het vertrouwen in de politiek en in de overheid kwijt is. Het is voor hen de “ver van mijn bed show” geworden 

Redenen als “er wordt niet naar ons geluisterd, politici denken alleen maar aan zichzelf, de overheid is onbetrouwbaar, steeds meer onnodige regels worden ons opgelegd, er wordt toch niets gedaan met mijn stem” zijn veel gehoorde argumenten.

En terecht! Helaas ben ik als ondernemer ook talloze malen geconfronteerd met onnavolgbare regelgeving, onbetrouwbare uitvoeringen van afspraken en onnodige bureaucratie.

Ik wil als politicus vechten voor een betrouwbare overheid, voor transparantie en integriteit in politiek. Gezien mijn werkzaamheden en deelname in diverse verenigingen en organisaties ben ik op alle vakgebieden algemeen georiënteerd. Alle facetten van ethiek, Midden –en Kleinbedrijf en veiligheid in de samenleving bijvoorbeeld in wonen, in verkeer, in openbare orde, in internetomgeving hebben mijn speciale aandacht.

U als burger heeft recht op vrijheid en onafhankelijkheid, maar ook recht op bescherming en een goede en vruchtbare leef –en werkomgeving. Ik wil proberen om de brug met u te slaan om met elkaar deze zaken via een rol in de politiek te kunnen verwezenlijken.

Heeft u een idee of een mening, die u met mij wil delen? Schroom niet om mij op te zoeken, graag zelfs! U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06-53431878.