Tijdschema en procedure gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op woensdag 21 maart 2018 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. De taak van het bestuur VVD Marklanden is om zorg te dragen voor een aansprekend, lokaal en liberaal verkiezingsprogramma en een goede kandidatenlijst.

Procedure in een Oogopslag:

Centraal tijdens de voorbereidingen staan de drie Algemene Ledenvergaderingen, afgekort als ALV, waarbij samen met de leden belangrijke besluiten worden genomen:

ALV 1 |  Vaststellen Kaderstellend Advies – uiterlijk 1 juni

Tijdens de eerste ALV wordt het Kaderstellend Advies vastgesteld. Het Kaderstellend Advies bevat alle spelregels die het bestuur met de leden afspreekt over de procedure in de gemeenteraadsverkiezingen, bijvoorbeeld hoeveel kandidaten op de lijst komen, of de lijsttrekker apart wordt gekozen, etc.

ALV 2 |  Vaststellen verkiezingsprogramma en voorlopige groslijst uiterlijk 1 november

Tijdens de tweede ALV worden het verkiezingsprogramma en de voorlopige groslijst vastgesteld. In het verkiezingsprogramma staan standpunten en plannen van de VVD voor een bepaalde gemeente. De groslijst is de voorlopige lijst van personen die hebben gemeld dat ze graag kandidaat willen zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen.  

ALV 3  |  Vaststellen definitieve kandidatenlijst – uiterlijk 1 december

Tijdens de derde, en laatste ALV, wordt de definitieve kandidatenlijst vastgesteld, waarbij de kandidaten in een volgorde zijn geplaatst zoals zij ook op de uiteindelijke kieslijst verschijnen.

Dag der Kandidaatstelling = Inleveren kandidatenlijst – uiterlijk 5 februari 2018

Na ALV 3 draagt de secretaris zorg voor het invullen van de kandidaatstellingsformulieren van de gemeentes in het netwerk.