Ledenbijeenkomst 14 september concept Verkiezingsprogramma

De laatste maanden is hard gewerkt aan het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen en het concept staat. We delen dit graag met u! Praat en denk mee, zodat we uw input kunnen gebruiken voor een nog sterkere VVD in Etten-Leur. Gewijzigde locatie: Eerder stond in de uitnodiging dat de bijeenkomst plaats zou vinden in het Oude Raadhuis op de Markt. Er is echter gekozen voor een andere locatie, namelijk Hof Van Holland/Cafe Zaal Roeloffs aan het Van Bergenplein 41 in Etten-Leur.

Hoewel we nu in het zomerreces zitten is de VVD Etten-Leur al weer volop bezig met de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Met een brede groep mensen zijn we op dit moment een eerste aanzet hiervoor aan het schrijven. Graag willen we de eerste resultaten en gedachten hierover aan u presenteren, zodat we uw input mee kunnen nemen in het programma wat wordt voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van de VVD Marklanden op dinsdag 31 oktober 2017.

 

Ik nodig u dan ook graag uit op donderdag 14 september om 20.00 uur in het Hof Van Holland/Cafe Zaal Roelofs aan het Van Bergenplein 41in Etten-Leur, om de eerste contouren van het VVD verkiezingsprogramma 2018-2022 te presenteren. 

 

Mocht u hierbij aanwezig willen zijn, dan zie ik graag een bevestiging tegemoet. Ik zorg dan dat u van tevoren het concept toegestuurd krijgt. Ook als u nog vragen of andere opmerkingen heeft, dan hoor ik het uiteraard graag! Aanmelden kan via: martinvanderbijl@gmail.com

 

Met liberale groet,

 

Martin van der Bijl

coordinator verkiezingsprogramma VVD Etten-Leur