'Afscheid met pijn in het hart'

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 is de fractie van de VVD Etten-Leur met enthousiasme aan de slag gegaan. Nieuwkomer in de fractie was Gerdi Evers, die in de fractie verantwoordelijk is voor de portefeuilles Werk en Inkomen, Veiligheid, Gezondheidszorg, Onderwijs, Jeugd en Sport. Haar politieke ambities laten zich niet langer combineren met haar drukke werkzaamheden.

Gerdi Evers: ‘vanwege toenemende drukte in mijn advocatenpraktijk zal ik helaas alle werkzaamheden als raadslid beëindigen. Ik ben erg blij dat mijn praktijk succes heeft; het betekent alleen wel dat ik keuzes heb moeten maken. In de fractie heb ik dit uiteraard uitvoerig besproken. Met pijn in mijn hart neem ik afscheid van hen en van de politiek. Het is echter niet meer dan ‘fair’  dat ik nu mijn zetel ook in lever.’

Het bestuur van de VVD Marklanden betreurt het vertrek, maar respecteert het besluit van Gerdi. Frans Gerritsma, bestuursvoorzitter van de VVD Marklanden: “Wij hebben erg veel waardering voor alle fractieleden en het werk dat zij verrichten. Gerdi is heel belangrijk geweest voor onze partij en heeft lokaal en regionaal veel werk verzet voor de VVD. Het spijt ons dan ook zeer dat we met Gerdi een enthousiast en gedreven fractielid verliezen.’

Bestuur en fractie danken Gerdi voor haar jarenlange inzet voor de verwezenlijking van de idealen van de VVD. Wij wensen haar succes, gezondheid en geluk voor nu en in de toekomst.


Procedure opvolging
Voor de opvolging van Gerdi is de wettelijke procedure in gang gezet. Zodra deze is afgerond informeren wij u graag wie er zitting neemt in de gemeenteraad voor de VVD Etten-Leur. Raadslid kun je alleen worden wanneer je als kandidaat op de officiële kandidatenlijst staat die enkele weken voor de raadsverkiezingen is vastgesteld en bekend gemaakt is als kieslijst. Om als kandidaat verkiesbaar te worden, zijn er grofweg twee mogelijkheden. De ene is via een zogeheten lijst van personen die zich verkiesbaar stellen en die door een groep inwoners wordt opgesteld. De andere, het meest voorkomende, is via een lijst van inwoners die door politieke partijen – landelijk of lokaal - in de gemeente zijn opgesteld en waar lidmaatschap van de politieke partij in de regel voorwaarde is. Alleen personen die op deze kieslijsten staan, kunnen raadslid worden. Ook als er nieuwe raadsleden gezocht worden tijdens de zittingsperiode van de gemeenteraad, bijvoorbeeld omdat een raadslid tot wethouder wordt benoemd of omdat hij of zij tussentijds vertrekt, moet het nieuwe raadslid in ieder geval vermeld staan op de kieslijst die voor de verkiezingen is vastgesteld. De zittingsduur van de gemeenteraad is in de regel vier jaar, soms wat korter of wat langer. Het raadslidmaatschap is persoonlijk. Gekozenen van dezelfde lijst vormen in de gemeenteraad een fractie.