Najaarsvergadering VVD Regio Zuid

Op zaterdag 28 oktober 2017 ben je als VVD lid van harte uitgenodigd voor de Ledenvergadering van de VVD Regio Zuid met presentaties van de kandidaat voorzitter(s) VVD en aansluitend politieke ateliers/workshops in Golden Tulip Hotel Weert te Weert.

Onno Hoes, voorzitter VVD Regio Zuid

De ledenvergadering begint om 10.30 uur (zaal open 10.00 uur) en de politieke ateliers/workshops beginnen om 13.30 uur. Lunch om 12.30 uur. Eindtijd met borrel 15.30 uur.

 

De agenda voor de ledenvergadering:

1.            Opening door de voorzitter Onno Hoes

2.            Vaststelling verslag van de Algemene Ledenvergadering 

3.            Mededelingen

4.            Presentatie Wilfried Boonman winnaar V Factor Zeeuwse VVD  

De V-factor, een landelijke prijs, die staat voor ‘Vrijheid, Verantwoordelijkheid en Vibes’, wordt jaarlijks uitgereikt aan het lokale netwerk waar veel positieve dynamiek is, die uitstraalt op de regio en tot inspiratie kan dienen voor andere VVD netwerken. De V-factor werd het Lokaal Netwerk De Zeeuwse VVD in Zeeland toegekend voor het canvasproject geïnitieerd door campagne-coördinator, Wilfried Boonman.


Bij het canvassen gingen VVD’ers in gesprek met inwoners over wat er bij hen in de kern, buurt of wijk speelt of wat zij aan verbeteringen willen meegeven aan lokale en landelijke politici. Om het project in heel Zeeland uit te rollen heeft Boonman een aantal trainingen verzorgd en motiveerde daarbij menig Zeeuwse VVD’er om de kiezer regelmatig op te zoeken.

 

5.            Afscheid Koen Becking, voorzitter Brabantse Scoutingcomissie             

6.            Actualiteit in Den Haag door Chantal Nijkerken

7.            Plannen rondom verkiezingen PS en WS 2019

  a. aanpak procedures

  b. opleidingen en trainingen

  c. campagne

8.            Financiële stukken

9.            Voorbereiding ALV landelijk zaterdag 25 november 2017

10.          Rondvraag en sluiting

11.          Presentatie kandidaten voorzitter VVD

  Kandidaat van het Hoofdbestuur is Christianne van der Wal

             


De politieke ateliers/workshops vanaf 13.30 uur:

1#Speeddate Liberaal Vrouwennetwerk

Het Liberaal Vrouwen Netwerk nodigt iedere vrouw uit die erover denkt politiek actief te worden of zich verder te willen ontwikkelen op het politieke en/of bestuurlijke vlak, voor een bijeenkomst met VVD prominenten. De belangrijkste doelstelling van het Liberaal Vrouwen Netwerk is om de talenten van vrouwen zichtbaar te maken binnen én buiten de partij. Niet alleen voor politieke, maar ook voor maatschappelijke functies. Het Liberaal Vrouwen Netwerk doet dat door jaarlijks twee landelijke netwerkbijeenkomsten te organiseren die aansluiten op de politieke actualiteit. Het Liberale Vrouwen Netwerk komt naar de Regiodag Zuid. Pak als ambitieuze dame je kans. In een informele sfeer krijg je tijdens het speeddaten de gelegenheid te spreken met de VVD prominenten, vragen te stellen en de toekomstige tactieken te bespreken.

 

13.30 uur Welkom door Karima Bouchtaoui, bestuurslid LVN

13.40 uur Voorstellen gespreksleiders

14:00 uur Speeddaten

15.15 uur Afsluiting Sandra Stijkel, gemeenteraadslid Helmond

15.30 uur Einde

                                  

De volgende VVD'ers gaan graag met je in gesprek:

Yvonnne van Mierlo, voorzitter Raad van Bestuur van Movisie en oud-wethouder Helmond

Karin Straus, Ambassadeur Euregionaal Onderwijs en oud-Tweede Kamerlid, lid Scoutingcommissie

Michiel van Veen, burgemeester Gemert-Bakel en oud-Tweede Kamerlid

Monique List, Fractievoorzitter VVD Eindhoven, oud-wethouder Eindhoven, vicevoorzitter VVD regio

Ronald de Rooij, Talentmanager VVD.

 

2#Ondernemersnetwerk

Duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren door Lars van der Hoorn, directeur Brainport Assembly, van der Hoorn Buigtechniek, bestuurslid BZW kring Eindhoven

Een korte presentatie met vooral discussie met en door ondernemers over dit en andere onderwerpen.

 

3#Energie en de taak van de gemeente

Regie voor de energietransitie ligt voor een groot deel nu bij de gemeente .

Inleiding: Tweede Kamerlid André Bosman en Detlef Meijer voorzitter thematisch subnetwerk Energie van de VVD zullen beiden een inleiding verzorgen, waarna er voldoende ruimte is om over dit onderwerp met de inleiders en met elkaar te discussiëren.

 

4#Scouting voor Provinciale Staten en Waterschappen

Juist nu de selectie van kandidaten voor de gemeenteraad in volle gang is, is de VVD Regio Zuid al weer bezig met het scouten van de juiste kandidaten voor de 3 Provinciale Statenlijsten en de 5 Waterschaplijsten. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe kunt u in gesprek komen met de scoutingscommissies in de VVD Regio Zuid? Evert Kneepkens van het regiobestuur legt het allemaal uit.

Graag heten wij u van harte welkom op deze inspirerende dag!

 

Namens het bestuur van de VVD Regio Zuid,


Onno Hoes, voorzitter

Henk Peterse, secretaris