Frank Vrolijk lijsttrekker VVD Etten-Leur

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in het vooruitzicht hebben de leden van VVD Etten-Leur op de Algemene Ledenvergadering de lijsttrekker gekozen. Voor de gemeente Etten-Leur gaat Frank Vrolijk de lijst aanvoeren.


Frank Vrolijk, lijsttrekker VVD Etten-Leur

Het bestuur van VVD Marklanden is bijzonder verheugd met deze vakkundige, enthousiaste en betrokken lijstaanvoerder. Frans Gerritsma, bestuursvoorzitter: ‘per gemeente hebben de leden zich uitgesproken over de in hun ogen beste kandidaat. Voor de gemeentes Halderberge en Moerdijk volgden zij hierin het advies van de kandidaatvaststellingscommissie. In Etten-Leur droegen de leden tegenkandidaat Frank Vrolijk voor, die met algemene stemmen is verkozen’.

Met de benoeming van de lijsttrekkers is de aftrap gegeven voor de verkiezingscampagne. Zwiers, Melisse en Vrolijk hebben aangegeven dat zij van de VVD lokaal een grote en sterke partij willen maken, die bestuursverantwoordelijkheid niet uit de weg zal gaan. Niet alleen praten over, maar juist werken aan een beter Moerdijk, Halderberge en Etten-Leur.

VVD Marklanden feliciteert Frank met zijn uitverkiezing en wenst hem veel succes met de campagne.

Daarnaast is op de ledenvergadering het verkiezingsprogramma vastgesteld. Met enkele kleine wijzigingen is het verkiezingsprogramma unaniem goedgekeurd. De VVD staat hiermee garant voor een gemeente waar het goed werken en leven is, veiligheid voorop staat en met zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid wordt omgegaan met de financiële huishouding.