23-12-2017 Lekken en repareren

 

LEKKEN EN REPAREREN.  

 

Wat gebeurde er zoal de afgelopen weken in politiek Etten-Leur en hoe staat de VVD Etten-Leur hierin.  

 

Ons nieuw burgerraadslid Patricia van Baal verdedigde in haar voortreffelijke “maidenspeech” de standpunten van de VVD Etten-Leur bij de vaststelling van de notitie "Opvang en bescherming in regio Breda vanaf 2020: gezamenlijke visie en uitgangspunten WMO begeleiding, Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang". Zij wees de wethouder op diens verantwoordelijkheden, waar het aankomt op het feit dat de kwetsbare inwoners die het betreft, slechts een klein netwerk hebben. Daarnaast is de invulling van de financiën nog niet duidelijk, benadrukte Patricia in haar betoog.   

 

Ook passeerden er een aantal min of meer hamerstukken zoals: 

 

· Toeristisch informatie punt, waarbij wij als VVD gewezen hebben op de openingstijden. 

 

· Verlenen van een zendmachtiging aan de samenwerkende omroepen, waaronder local FM, met de steun van de VVD.  

 

· De vaststelling van het koersdocument voor de nieuwe omgevingswet, die de regelgeving fors terug gaat brengen. Een liberaal uitgangspunt dat wij ook als lokale VVD van harte ondersteunen.  

 

In mijn vorige column maakte ik reeds gewag dat wij als VVD voor de nieuw te bouwen Nieuwe Nobelaer kansen zien als er ingezet wordt op het bedienen van de regio. Hiervoor dienen wij als gemeente Etten-Leur samen met de Nieuwe Nobelaer onze nek uit te steken. De huidige subsidie is toegezegd tot het betrekken van de nieuwbouw. Omdat in de gepresenteerde begroting voor 2018 deze toegezegde subsidie niet was opgenomen, moest er een aanpassing komen.  Repareren via de bestuursrapportage heet dat.  

 

En als laatste neem ik u mee in de soap rond het Juvenaat. De VVD is voor behoud van het oude gebouw en ziet gelukkig dat er raadsbreed zo over wordt gedacht. Het college was voor sloop. Een amendement maakte een einde aan dit collegevoorstel. Ons VVD raadslid Martin van der Bijl kaartte in zijn betoog aan dat de wethouder het proces negatief beïnvloed heeft en niet naar de gemeenteraad heeft geluisterd. In zijn antwoord noemde de wethouder, belast met de portefeuille ruimtelijk ordening, een bedrag dat tot de vertrouwelijke informatie hoorde. Lekken van dit soort informatie is een politieke (dood)zonde van formaat. Hierover is het laatste woord nog niet gezegd. In mijn volgende column weet ik u daar ongetwijfeld meer over te zeggen.  

 

Tot slot wijs ik u nog op onze bijeenkomst op dinsdag 9 januari a.s. over infrastructuur en mobiliteit met gedeputeerde Christophe van der Maat van de provincie Noord-Brabant als hoofdgast.  

 

Ik wens u een “Vrolijk” Kerstfeest en een gezond en gelukkig 2018.  

 

Verbinden maakt sterk  

 

Frank Vrolijk, fractievoorzitter