07-08-2017 op de grens van twee raadsperioden

 

Het nieuwe team staat klaar voor de verkiezingen. U vindt onze kandidatenlijst op de “actueel” pagina van deze website. Binnenkort staat ook ons verkiezingsprogramma op de website en kunt u er onze standpunten voor de komende vier jaar vinden. De huidige fractie zal zich blijven inzetten om de huidige raadsperiode met verve af te sluiten.

 

Samen met Martin van der Bijl, Jan Weijermars, Patricia van Baal en Edgar de Jager ga ik de laatste dossiers met de nieuwe burgemeester tot een goed einde brengen. Er liggen nog voldoende zaken op tafel waarbij het bepaald nog geen gelopen koers is. Ik noem u o.a. het Juvenaat en de Nieuwe Nobelaer. Voor het Juvenaat stelt de VVD nadrukkelijk dat de optie tot volledig behoud ten onrechte door het college terzijde is geschoven. Dit terwijl er andere toezeggingen waren gedaan door de verantwoordelijk wethouder. De VVD had dan ook een amendement (wijziging) voorbereid, waarbij de optie tot volledig behoud in het voorstel dient te worden verwerkt. Wij staan hier gelukkig niet alleen in en er komt nu een breed gedragen amendement waarin dit wordt geregeld. De Nieuwe Nobelaer is opnieuw een discussiepunt. Nu gaat het over de toekenning van de subsidie. De VVD heeft zich altijd verzet tegen alle functies in een nieuw te bouwen centrale voorziening. Een centrale organisatie vond de VVD prima, met een uitvoering in diverse bestaande gebouwen. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft vorig jaar definitief besloten tot nieuwbouw. De VVD neemt dit meerderheidsbesluit nu dan ook als uitgangspunt, met de insteek dat het dan zo goed mogelijk moet gebeuren. Zorg er nu voor dat de Nieuwe Nobelaer een regionale invulling kan geven op het gebied van podiumkunst, kunsteducatie en bibliotheek. Dus ja tegen de subsidie voor dit moment en op naar een structurele verbetering, waarbij de regionale functie een belangrijke rol speelt en er een zelfredzame Nieuwe Nobelaer kan ontstaan. Kortom, nog genoeg te doen voor de huidige fractie.

 

9 januari 2018 organiseert de VVD weer een huiskamerbijeenkomst met als thema bereikbaarheid. Dat is dan tevens de aftrap voor onze campagne en een mooie gelegenheid om elkaar alle goeds toe te wensen voor het nieuwe jaar. Zeer binnenkort meer nieuws over de locatie, tijd en sprekers van deze bijeenkomst.

 

Voor nu besluit ik met onze slogan voor de nieuwe periode

 

VERBINDEN MAAKT STERK