Maak kennis met Martin van der Bijl

 Ik ben Martin van der Bijl, 33 jaar en al 15 jaar lid van de VVD.

Waarom ik heb gekozen voor de VVD...
Van jongs af aan geloof ik erin dat mensen hun eigen leven in moeten kunnen richten en de overheid mensen niet onnodig moet beperken. Ik heb altijd de vrijheid gekregen van mijn ouders om te doen wat ik leuk vind en daar ben ik ze dankbaar voor! In mijn jeugd stond mijn vader op de kieslijst van de VVD. Ik ben toen meegegaan tijden de campagne en ben ik altijd VVD’er gebleven. Otto van Baal heeft mij binnen de VVD op sleeptouw genomen en wegwijs gemaakt in de politiek. Ik zag hoe leuk politiek is en herkende mij in de kernwaarden van de VVD: vrijheid om je eigen keuzes te maken, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Ook uitgaan van het positieve spreekt mij erg aan. Niet klagen en wijzen maar naar anderen, maar kansen zien en eigen verantwoordelijkheid nemen. Daarom ben ik op mijn 18e lid geworden.

Ik vind dat mensen de kans moeten krijgen iets van hun leven te maken. Daarbij zijn zij wel zelf verantwoordelijk voor hun succes. Mensen die dit om wat voor reden dan ook niet kunnen moeten we als overheid helpen om binnen hun mogelijkheden hun leven. Omdat de VVD hier het beste bij aansluit heb ik al vroeg in mijn leven gekozen voor de VVD. Een keuze waar ik nooit spijt van heb gehad!

Wat ik wil bereiken voor Etten-Leur
De komende jaren wil ik mij inzetten op het bereikbaar houden van Etten-Leur. Een belangrijk punt in ons verkiezingsprogramma is dat we een tunnel onder het spoor willen zodat mensen sneller van en naar hun werk kunnen. Zelf heb ik ruim 20 jaar aan het Schoonhout gewoond en ik zag dagelijks de files staan om het spoor over te komen. Als VVD willen we dit al heel lang, laten we daar nu echt werk van maken en dit realiseren. Hier heeft iedereen in Etten-Leur profijt van, zowel de inwoners van Schoenmakershoek en de rest op de Leur, als de mensen in Etten. Zo kunnen de files op het Schoonhout en de Lage Vaartkant hopelijk verdwijnen. Ook voor de verkeersveiligheid is dit beter. En politie, ambulance en brandweer kunnen sneller bij calamiteiten komen, wat levens kan redden.

Daarnaast wil ik mij inzetten voor onze werknemers en ondernemers. Er gaat weer een tekort komen aan bedrijventerreinen. Daarom moeten we op tijd beginnen met het ontwikkelen hiervan. Zo kunnen onze inwoners dichtbij blijven werken en geven we onze ondernemers de mogelijkheid hun boterham te verdienen. Ook zie ik kansen om werkzoekenden aan een baan te helpen door ze de juiste opleiding te bieden en als gemeente in gesprek te gaan met ondernemers hierover. Dit geldt ook voor onze ouderen die nog vol enthousiasme hun kennis en ervaring graag overbrengen aan de jongere generatie. Ik vind het dan ook mooi om te zien hoe bijvoorbeeld Brabotech Metselwerken B.V en TechnoSelect, 2 lokale parels uit Etten-Leur, samen mensen aan het werk helpen in de bouw.
Samen met het MKB Etten-Leur, Industriële Kring Etten-Leur, en andere ondernemersverenigingen liggen er nog zoveel mooie kansen voor Etten-Leur. Daar draag ik graag aan bij. Mag ik rekenen op uw steun?

Stem dan op mij namens de VVD, Martin van der Bijl, lijst 3 nummer 3!