Zomerreces

Zomerreces


Na een stormachtig voorjaar, waarin een aanvankelijke tegenwind draaide en ons alsnog de wind in de zeilen gaf, gingen we aan de slag om samen met APB en CDA een raadsprogramma voor te bereiden dat met input van en ruime steun door de gemeenteraad van Etten-Leur is vastgesteld. 

Zoals gebruikelijk aan het begin van een nieuwe raadsperiode is aan de nieuwe gemeenteraad de gelegenheid geboden om ervaring op te doen met het raadswerk. Eind augustus beginnen we aan de volgende cyclus. Nu even tijd om de batterijen weer op te laden.

Uiteraard zoeken wij onze kiezers weer op, net als de afgelopen raadsperiode, met huiskamerbijeenkomsten en centrale themabijeenkomsten. Hier wordt met name onze achterban voor uitgenodigd. Daarnaast willen wij graag naar onze inwoners toegaan om op te halen wat hun idee├źn zijn. Kortom, volop plannen om de komende raadsperiode samen met onze collega raadsleden, het college van B&W en onze inwoners tot een succes te maken.

 

Onze VVD wethouder Martin van der Bijl heeft met het sociaal domein en economische zaken een stevig takenpakket toebedeeld gekregen. Wij zijn ervan overtuigd dat hij dit met verve zal oppakken. Waar nodig zullen wij hem proberen bij te staan, zonder dat wij onze kritische blik verliezen.


Voor nu wens ik een ieder een welverdiende vakantie toe,


Uw Etten-Leurse VVD fractievoorzitter,


Frank Vrolijk