De start van een nieuwe cyclus

De start van een nieuwe cyclus.

 

Het zomerreces is zo goed als voorbij en wij gaan ons voorbereiden op de nieuwe raadsperiode. Wij dachten rustig op te starten met de raad luistert van a.s. 20 augustus waarin maar 1 onderwerp geagendeerd staat. Namelijk de herontwikkeling van de locatie Couperuslaan 18 te Etten-Leur. Het is de bedoeling dat de tennishal ter plaatse gaat verdwijnen en naar een nieuwe locatie gaat verhuizen aan het Trivium te Etten-LeurHet is de bedoeling dat op de locatie van de tennishal appartementen gerealiseerd gaan worden. Wij verwachten dat tijdens de raad luistert door onze inwoners gebruik gemaakt gaat worden van hun recht op inspraak. Uiteraard staat het die inwoners vrij om ons als VVD ook direct te benaderen over dit voornemen.

Het rustig begin na het reces werd echter ruw verstoord door een 2-tal incidenten. Als eerste de geweldsincidenten in het plan Hooghuis, waarbij in 1 geval zelfs sprake is van vuurwapengeweld en dan de trieste brand in de Nieuwe Kerkstraat, waarbij een dode viel te betreuren. Politie, brandweer en hulpverleningsinstanties waren snel ter plaatse en zitten er bovenop en ook ons college van B&W reageert adequaat op deze voorvallenBeide incidenten hebben en houden uiteraard onze volle aandacht. 

Ik spreek de hoop uit dat dit werkelijk incidenten zijn en wij verder verschoond blijven van dit soort calamiteiten.

 

 

Uw Etten-Leurse VVD fractievoorzitter,

 

Frank Vrolijk