Huisvestingsproblematiek Brede Scholen

Als VVD hechten wij veel waarde aan een goede leeromgeving voor onze kinderen. Daarin is ook recentelijk weer veel geld geïnvesteerd. Dat begint met een veilige omgeving.  Maar ook in passende lokalen die daarvoor ingericht en geschikt zijn. De afgelopen jaren is om die reden veel geld geïnvesteerd in nieuwe Brede scholen, die afgestemd zijn op de omvang van de wijk.

Nu zien wij dat er scholen zijn die uit hun jasje groeien omdat ze teveel leerlingen aan nemen, leerlingen van buiten de wijk. Dat heeft maar één reden, scholen ontvangen een bedrag per leerling. Die leerlingen zijn er echter niet bij gebaat als zij vervolgens in ruimtes onder gebracht worden die daar totaal niet geschikt voor zijn, zoals bibliotheek of teamkamer. Dat is echt een onwenselijke situatie en voor ons als VVD niet aanvaardbaar.

In februari krijgen scholen de mogelijkheid aan te geven of ze behoefte hebben aan meer ruimte. SK Poel (Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur) heeft hier geen gebruik van gemaakt. Vervolgens creeren zij lokalen in ruimtes die daar totaal niet voor geschikt zijn en zijn er gebouwen in ander wijken die met leegstand te maken hebben.

Wij roepen SK Poel op hun verantwoordelijkheid te nemen en niet de financiën maar de leerling centraal te stellen. Dat begint bij het aannamebeleid maar om op korte termijn tot goede oplossingen te komen is het belangrijk om samen met de gemeente naar de best passende oplossing voor de leerlingen te kijken. Wij denken en praten graag mee.

Namens de VVD, 

raadslid Edgar de Jager


Foto: Pixabay