Toezicht op de Pontus na klachten

Raadslid Edgar de Jager stelt het college de volgende vragen inzake BN de Stem artikel 25-10-18 “Onderwijsinspectie houdt na klachten ouders extra toezicht”

———————-

Geacht college,

De afgelopen periode zijn wij door diverse ouders benaderd met zorgen omtrent de ontwikkelingen op KBS De Pontus (SKPOEL). Zo is er de afgelopen periode geen aannamebeleid geweest en groeit de school uit zijn voegen waardoor op dit moment twee groepen niet gehuisvest kunnen worden. Zij zitten nu op onacceptabele plekken en worden om die reden verhuisd naar De Hasselbraam. Ouders maken zich ernstig zorgen over de veiligheid van hun kinderen (fysiek en emotioneel) maar vinden weinig begrip bij de school. In een gesprek met ouders is aangegeven dat voor de hele Pontus geldt dat de leerlingen een leerachterstand hebben. Uiteraard maken ook wij ons grote zorgen als dit soort signalen ons bereikt.

Uiteraard realiseren wij ons dat de invloed van de gemeente beperkt is. Het betreft immers geen openbare school. Als het gaat om zaken als huisvesting heeft de gemeente echter wel een belangrijke rol. In BN de Stem lezen wij berichten die ons verontrusten. Wij willen u daarom de volgende vragen stellen:

- Klopt het dat er sinds 2010 geen integraal huisvestingsplan is?
Zo ja, hoe heeft dit kunnen gebeuren?
- Kunt u aangeven wat u daar nu aan doet?
- Klopt het dat er geen verplicht jaarlijks voortgangsgesprek is?
Waarom is dat er niet?
- Kunt u aangeven wat u daar nu aan gaat doen?
- Bent u op dit moment in gesprek met SKPOEL over de huisvestingsproblematiek?

Wij ondervinden bij de ambtenaren een constructieve houding als het gaat om de oplossingen voor de korte en lange termijn. Wij zijn dan ook benieuwd naar de stand van zaken daaromtrent en hoe u verwacht ook voor de langere termijn voldoende ruimte te borgen.

Namens de VVD
Edgar de Jager

———————————-

Foto Pixabay