Wijzigen route buurtbus 251

Burgerlid Patricia van Baal uit haar zorgen over het wijzigen van de route van de buurtbus.

———-

Geacht College

Naar aanleiding van het wijzigen van de route van de buurtbus 215 per 1 december aanstaande, spreekt de VVD zijn zorgen uit.

De wijziging van de route houdt in dat de buurtbus 215 in zijn nieuwe route de Kerkwerve niet meer aandoet. In plaats hiervan zal hij via de Rode Poort gaan rijden, met als gevolg dat veel ouderen moeite gaan krijgen met het bereiken van het gezondheidscentrum aan de Kerkwerve. De VVD verneemt uit het artikel van BN DeStem dat dit ook tot groot ongenoegen van de seniorenraad en de gemeente is.
Er is volgens dit artikel op bestuurlijk niveau over de kwestie gesproken, echter de gemeente kan hierin niets veranderen.
Volgens woordvoerster Suzan van Beek van vervoersmaatschappij Arriva is de reden voor dit besluit de snelheidsbeperkende maatregelen in de vorm van verkeersdrempels. Door de verkeersdrempels is het vervoer voor zowel de passagier als de chauffeur niet comfortabel.

Als VVD vinden wij het belangrijk dat de veiligheid voor de kinderen wordt gewaarborgd en veiligheid staat bij de VVD hoog in het vaandel. Daarnaast willen wij onze zorg uitspreken over het feit dat onze oudere inwoner zijn zelfstandigheid dreigt te verliezen. De VVD vindt het juist van belang dat onze oudere inwoner zolang mogelijk zelfstandig zijn weg kan vervolgen en daarbij op de gemeente mag rekenen o.a. in de vorm van goed (openbaar)vervoer.

De afstand van de halte Rode Poort naar het gezondheidscentrum aan de Kerkwerve is voor veel oudere inwoners vaak te groot.
Eerder zijn ouderen van Etten-Noord reeds benadeeld door het vervallen van de reguliere busdiensten. Ook dit was onder andere een gevolg van de vele verkeersdrempels. Het kan toch niet zo zijn dat onze gemeente, die zich pretendeert als dementievriendelijk, er niet alles aan doet om het openbaar vervoer naar tevredenheid van een grote groep inwoners in onze gemeente goed te laten verlopen.

De VVD heeft de volgende vragen aan het college:

Bent u bereid om nogmaals met het vervoersbedrijf Arriva in gesprek te gaan om de Kerkwerve aan te blijven doen?
Bent u bereid om te kijken naar de mogelijkheid om grote bloembakken zigzaggend op de Kerkwerve te plaatsen?

De gemeente komt hierbij het vervoersbedrijf en onze ouderen tegemoet.
Met deze snelheidsbeperkende maatregel blijft de huidige route bestaan zodat het vervoersbedrijf Arriva niet hoeft uit te wijken naar een andere route. De veiligheid van de kinderen blijft gewaarborgd en onze oudere inwoners kunnen langer in hun zelfstandigheid blijven voorzien.

Namens de fractie van de VVD

Patricia van Baal

———-

Foto pixabay