VVD Marklanden bundelt de krachten


De VVD afdelingen Etten-Leur, Halderberge en Moerdijk gaan samen verder als VVD Marklanden.

De VVD Marklanden is op 25 oktober 2016 met algemene stemmen van de leden opgericht. De 3 afdelingen van de VVD in de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk en Halderberge hebben voorafgaand aan de oprichtingsvergadering de eigen afdeling opgeheven. De VVD Marklanden vormt nu één lokaal netwerk en gaat direct aan de slag.

Zoals voorzitter Frans Gerritsma het verwoordde: "heel trots en blij maar nu moeten wij snel aan de bak. We gaan een drukke tijd tegemoet en we willen een solide toekomstvisie presenteren. Dit kunnen wij echter niet alleen. Binnen het lokale netwerk is sprake van meerdere gemeenten en er worden werkgroepen en commissies samengesteld die hun wortels hebben in die gemeenten. De leden daarvan gaan een voorname rol vervullen op het lokale vlak. Zij gaan zich onder meer bezighouden met campagnes, opleidingen, contact met de fractie, het opstellen van het verkiezingsprogramma en het samenstellen van de kandidatenlijst in hun gemeente".

"Dat er nu één lokaal VVD netwerk in de 3 gemeenten is, heeft een aantal voordelen. Kennis en ervaring uit de regio worden hiermee gebundeld. De VVD krijgt een nog krachtiger uitstraling naar de kiezers en de leden van de VVD in de Marklanden-gemeenten, Zij is en blijft de enige echte liberale partij in de gemeente. Verder is het de bedoeling om liberaal denkenden en voelenden nadrukkelijk te betrekken bij het netwerk, waardoor meer kracht en verbinding ontstaat in de regio. In gesprek met de leden en inwoners in dit deel van de Noord-Westhoek van Brabant willen we graag van hen horen wat er leeft en waar men zorgen over heeft. Deze geluiden moeten vervolgens in daden worden omgezet, zowel lokaal, in de regio, als ook landelijk. De VVD heeft daar ook de ingangen voor".

Voorzitter Frans Gerritsma gaf aan dat dit als 'founding statement', als oprichtingsverklaring van het nieuwe bestuur kan worden beschouwd.

De eerste bijeenkomst van het VVD netwerk Marklanden stond ook al direct in het teken van de landelijke verkiezingen in 2017. Daarvoor was 2e Kamerlid Bas van 't Wout uitgenodigd, die de aanwezigen informeerde met de laatste ontwikkelingen in de landelijke politiek en met onderdelen uit zijn portefeuille. Dat en de opgekomen vragen bij de aanwezigen leverde een geanimeerde discussie op.

Het nieuwe bestuur van de VVD Marklanden ziet er als volgt uit:

Frans Gerritsma (voorzitter), Zevenbergen,  Hans Beljaars (vice-voorzitter), Etten-Leur,  Hans van Heel (secretaris/penningmeester i.a.), Klundert, Gerdi Evers (communicatie en marketing), Etten-Leur, Thierry van Beeck (opleiding en training), Oud Gastel,  Melt de Haas (coördinator  Moerdijk), Zevenbergen, Pim Kantebeen (coördinator Halderberge), Oudenbosch en Peter Hockers (coördinator Etten-Leur).