Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs Etten-Leur

Vorig jaar stelden wij als VVD al vragen waarin wij onze zorgen deelden rondom de ontwikkelingen bij SKPOEL en het lokalentekort bij enkele brede scholen.

Fractievoorzitter Frank Vrolijk heeft het college d.d. 24-02-19 de volgende vragen gesteld:

Geacht college,

Vorig jaar stelden wij als VVD al vragen waarin wij onze zorgen deelden rondom de ontwikkelingen bij SKPOEL en het lokalentekort bij enkele brede scholen. Door het college is een toezegging gedaan om een integraal huisvestingsplan (IHP) op te stellen, samen met besturen en een onafhankelijk deskundige partij die inzicht geeft in de demografische ontwikkelingen. Daarmee zou dan inzichtelijk moeten worden welke behoefte aan ruimte er is bij de diverse brede scholen.

Inmiddels zijn ook door andere politieke partijen vragen gesteld omtrent SKPOEL waarbij zij hun zorgen hebben geuit. Wij delen de zorgen die door hen zijn beschreven. 

Maar onze zorgen gaan verder. Kunt u ons daarom antwoord geven op de volgende vragen:

1. Kunt u ons aangeven of de besturen zoals SKPOEL zich coöperatief opstellen bij het vaststellen van dit IHP met het belang van de Etten-Leurse kinderen voorop?

2. Kunt u ons aangeven of dit proces voortvarend verloopt en wij op korte termijn dit IHP mogen verwachten?

Daarnaast bereikt ons het bericht dat bij de gesprekken omtrent het IHP ook gesproken wordt over het totale gebruik van de brede scholen. Uiteraard zijn deze gebouwen primair ingericht voor het geven van les aan de kinderen. Daar zou het IHP zich wat ons betreft dan ook vooral op moeten richten. Er is door de gemeente(raad) veel geld uit getrokken voor nieuwe gebouwen met voorzieningen die ook moeten faciliteren in wijkgerichte activiteiten. Wij hechten er als VVD dan ook veel waarde aan dat deze activiteiten (naast school) ook plaats kunnen vinden in deze gebouwen. Kunt u ons daarom geruststellen met antwoorden op de volgende vragen:

1. Wij kunnen als VVD absoluut niet accepteren dat deze wijkgerichte en sociale activiteiten niet meer plaats zouden vinden in deze gebouwen. Kunt u dan ook aan ons bevestigen dat dit onderwerp niet ter discussie staat in het IHP?

2. Hoeven andere maatschappelijke partijen niet te wijken en kunnen zij gewoon gebruik blijven maken van de brede scholen, daar waar dat het lesgeven niet hindert?

3. Concentreert het IHP zich op de gestelde doelstellingen aangaande het huisvesten van leerlingen en daarnaast waar mogelijk op de multifunctionaliteit van de brede scholen?

4. Kunt u ons (nogmaals) bevestigen dat alle kinderen op een brede school les krijgen nabij waar zij gehuisvest zijn, worden of blijven?


Met liberale groet,

Frank Vrolijk

Fractievoorzitter VVD Etten-Leur