NL doet 2019 Speeltuin de Hoge Neer

Dit jaar heeft de fractie zich samen met andere vrijwilligers ingezet bij Speeltuin de Hoge Neer. De kiosk is weer van een fris laagje verf voorzien en ook enkele speeltoestellen zijn geverfd. 

Ieder jaar kiest de fractie een project uit om te ondersteunen. Heel bijzonder om te verhalen te horen van de andere vrijwilligers. Iedereen heeft zo zijn eigen beweegredenen om zich belangeloos ergens voor in te zetten. Kies voor doen!