Openbare bijeenkomst VVD Marklanden

VVD Marklanden, waar VVD Etten-Leur deel van uit maakt, houdt op woensdag 20 november een openbare bijeenkomst met als gastspreekster mevrouw Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat. De heer Bas van ‘t Wout, vice-voorzitter van de VVD 2e kamerfractie zal als gespreksleider fungeren. Aan de minister wordt verzocht om in haar bijdrage ook aandacht te besteden aan die onderwerpen uit haar portefeuille die in onze regio spelen.


20 november

20:30 uur

Hotel De Borgh te Zevenbergen