Online veiligheid raadsleden

De VVD hecht veel waarde aan veiligheid. Offline en online. Op dit moment gebruiken (burger)raadsleden de eigen mailadressen om met elkaar en het college & burgemeester te communiceren. Dat zijn soms privé e-mailaccounts, soms van hun werkgever (niet de gemeente) en soms van het hele gezin. Dat vinden wij niet alleen niet wenselijk maar ook risicovol. In het verleden hebben wij daarom al eens voorgesteld met e-mailaccount vanuit de gemeente te werken zoals ook bij veel andere gemeenten gebruikelijk is maar dat kon toen niet op een meerderheid rekenen.

Onlangs heeft er een onafhankelijk onderzoek van de Rekenkamer plaats gevonden en zij concludeerden net als wij dat het gebruik van het eigen e-mailaccount risicovol is en adviseerden met klem gebruik te gaan maken van een gemeentelijk e-mailaccount. De huidige werkwijze voldoet niet aan het door de gemeente gestelde niveau van beveiliging. 

Wat ons betreft was dit een voldoende duidelijke conclusie om onmiddellijk aktie te moeten ondernemen om dit risico zoveel mogelijk te elimineren. Cybercrime is immers een reëel risico dat voor grote schade kan zorgen. Wij hebben daarom samen met Groen Links en D66 een motie ingediend om zo snel mogelijk een gemeentelijk e-mailaccount ter beschikking te stellen.

Ondanks dat we in een tijdperk van AVG leven en bijna dagelijks geconfronteerd worden met allerlei vormen van cybercrime, dit ook door de onafhankelijke Rekenkamer werd geconcludeerd, zien andere partijen het risico niet. Alleen het CDA wil er op een later moment nog over nadenken. Wij zijn van mening dat wij hiermee een onacceptabel risico lopen dat eenvoudig en relatief goedkoop kan worden voorkomen.