Corona Covid 19

Onze ondernemers hebben het momenteel veelal ook lastig. Wij stuurden het college daarom onderstaande suggestie:


Geacht college,

Op dit moment worden al onze inwoners in meer of mindere mate geraakt door het corona-virus. Vanuit zowel landelijke, regionale als lokale overheden wordt er hard gewerkt en nagedacht hoe we onze inwoners en ondernemers kunnen faciliteren. We zien nu dat vooral ondernemers hard worden getroffen in hun inkomen. Graag zouden wij als VVD Etten-Leur een suggestie doen om de ondernemers te ondersteunen in deze crisis.

Afgelopen maand zijn lokaal de belastingaanslagen voor OZB, Reclame-, Precario- en Toerismebelasting op de mat gevallen bij onze Etten-Leurse ondernemers. Ondernemers hebben nu vooral problemen met acute liquiditeit zodat ze deze periode doorkomen. Het zou enorm helpen als ondernemers ook uitstel (kunnen) krijgen vanuit onze gemeente van deze belastingen zodat deze geen hap nemen uit hun liquiditeit. 

Graag willen wij het college vragen bovenstaande mogelijkheden te onderzoeken.