VVD stelt vragen over plannen voor Wipakker

Artikel BN de Stem 05-03-2020 Nicole Froeling


ETTEN-LEUR - Het is inmiddels anderhalf jaar geleden dat verschillende clubs de loods aan de Wipakker 6 hebben verlaten, omdat het pand niet meer voldeed aan de eisen van de tijd. Het gebouw moet op termijn worden gesloopt, de locatie herontwikkeld.


Maar begin 2020 staat de loods er nog steeds en is niet duidelijk wat er met deze plek gaat gebeuren.

De VVD-fractie in Etten-Leur heeft het college van B en W daarom vragen gesteld over de stand van zaken rond de Wipakker 6. VVD’er Frans Martens vraagt het stadsbestuur in die brief wat er sinds 2017 is gebeurd rondom de loods, wat de huidige plannen voor de locatie zijn en op welke termijn die moeten worden gerealiseerd.

Verandert er iets voor Jeugdland? 

De fractie wil ook weten in hoeverre de herontwikkeling van het terrein naast de brandweerkazerne samenhangt met andere ontwikkelingen in het gebied, zoals de werkzaamheden in het stationsgebied en de aansluiting tussen station- en centrumgebied in Etten-Leur. En, niet onbelangrijk: de partij wil weten of er in de nabije toekomst iets verandert voor Jeugdland, dat in de zomer aan de Wipakker gehouden wordt.

Het college van B en W heeft nu enkele weken de tijd om een antwoord op deze vragen te formuleren.