De raad luistert 14-04-20, digitale vergadering

© Pixabay

De Etten-Leurse VVD heeft met genoegen deelgenomen aan een bijzondere raadsvergadering, deze eerste digitale raadsvergadering ‘De raad luistert’ van dinsdag 14 april jl. verliep goed gestructureerd.

De VVD vindt het uitermate prettig dat zowel de bewoners als wel de omgeving Van ‘ t Hofstraat goed zijn meegenomen bij de ontwikkelingen.

Wij zijn zeer tevreden met de uitvoering van de  participatie en zijn van mening dat dit voortgezet dient te worden bij nieuwe bouwontwikkelingen.

Het is goed om te horen dat er minstens 10 middeldure stapelwoningen worden gerealiseerd en de resterende woningen binnen de liberalisatie voor sociale huur vallen.

Zo is ook de VVD blij met de toezegging dat de wethouder er alles aan zal doen om er zorg voor te dragen dat er een tweede dierenparkje/Hertenkampje in Etten-Leur blijft.

Wij vinden het een meerwaarde dat er een dierenweide cq hertenkamp terugkomt of op een andere locatie in Noord.

Het is voor Stichting Ijgenwys en anders van belang dat zij het onderhoud van de dierenweide in de huidige vorm van dagbesteding kunnen voortzetten, het draagt bij aan zinvolle dagbesteding voor ouderen en/of mensen met een beperking.

Nu we te maken hebben met het coronavirus zien we ook dat we als samenleving bijzonder kwetsbaar zijn.

Een wandeling naar de dierenweide biedt zowel senioren als kinderen uit Etten-Leur Noord een enorme afleiding. 

Er zijn op dit moment en wellicht in de toekomst weinig andere vormen van ontspanning aangezien we ook economisch niet weten wat de toekomst brengt.

 Ook het Armoedebeleid vraagt onze aandacht, hiervoor gaat de VVD tijd inplannen en een afspraak maken met de KBO’S en de PCOB om hierover van gedachten te wisselen.

 

Hartelijke groet,

Patricia van Baal

Gemeenteraadslid VVD