Je eigen afval gooi je in je eigen kliko

© BN de Stem

Edgar de Jager stelde het college de volgende vragen:


- Is het mogelijk in deze situaties de BOA’s in te zetten om te zien of een dader achterhaald kan worden?

- Er zijn kliko’s die enkel door de eigenaar en afvalinzamelaar geopend kunnen worden. Zijn deze overwogen voor de restafval kliko’s die vervangen dienen te worden?

- heeft het college zelf een idee hoe hier op korte termijn verandering in gebracht kan worden?

https://www.bndestem.nl/etten-leur/gestraft-voor-rotzooi-van-een-ander-etten-leur-doe-er-wat-aan~adf76928/