Zorgen bij VVD Etten-Leur

De vragen die wij stelden:


Geacht college,

Afgelopen week werd zonder verdere communicatie met de omgeving een luchtalarmpaal geplaatst naast Brede school De Pijler. Hierover en over een aantal andere zaken die spelen op die locatie willen wij graag een aantal vragen stellen.

Vragen:​

1. Waarom is besloten nu opeens een paal daar te plaatsen terwijl deze wijk al heel lang is opgeleverd?

2. Waarom is er niet gecommuniceerd met de omgeving? Al veel vaker gaven wij aan dat communicatie met onze inwoners echt beter moet. Dit is een voorbeeld waarbij mensen opeens geconfronteerd worden met een stevige aanpassing in hun woonomgeving. Had het niet fatsoenlijk geweest de direct omwonenden hiervan op de hoogte te stellen met een brief?

3. Is er overwogen om een esthetisch betere oplossing te zoeken zoals het plaatsen op een hoog dak?

4. Is het niet onverstandig om een dergelijk apparaat pal naast een school te plaatsen? Een school die met ruimtegebrek te kampen heeft waardoor er altijd kinderen buiten zijn. Dus ook als de sirene af gaat?

5. Al geruime tijd staat er een omheining om het speeltoestel bij deze school omdat het speeltoestel is afgekeurd. Aangezien er zoals aangegeven een zeer beperkt schoolplein is, Waarom wordt dit toestel niet sneller weggehaald zodat er in ieder geval meer ruimte beschikbaar is?

6. Is wel eens overwogen een deel van de parkeerplaats flexibel in te zetten voor een ruimer schoolplein?

7. In de Schipperstraat ligt een Zebrapad vanaf en naar school. Heel handig en veiliger natuurlijk. Meerdere malen per dag wordt door de kinderen van de school echter ook de Brouwerstraat overgestoken omdat de gymzaal daar ligt (in het Turfschip). Is het mogelijk daar ook een zebrapad aan te brengen?