Midden en kleinbedrijf

Er moet aandacht blijven voor de kwaliteit van bedrijventerreinen en winkelcentra. Etten-Leur moet een gewilde plek blijven voor ondernemers om te ondernemen en onze inwoners om te winkelen en recreëren. Ondernemers die hun bedrijf in Etten-Leur willen vestigen of uitbreiden moeten we als gemeente ondersteunen. Dit betekent dat we ervoor moeten zorgen dat er voldoende aanbod van bedrijventerreinen blijft. Als gemeente mogen we de komende 10 jaar nog 10 ha. aan nieuw bedrijventerrein ontwikkelen. Hier moeten we zuinig mee omgaan vindt de VVD. Daarnaast is het slopen van oude en onrendabele bedrijfsgebouwen belangrijk zodat nieuwe bedrijven zich hier kunnen vestigen. Wel blijft het belangrijk dat we als Etten-Leur blijven lobbyen voor meer ruimte en kansen als daar vraag naar is. De VVD ziet graag dat hoogwaardige industrie op de bedrijventerreinen worden gevestigd. Etten-Leur heeft een sterke lokale economie die we moeten koesteren en waar we trots op mogen zijn. Etten-Leur is goed gelegen in de regio tussen Breda, Roosendaal en Moerdijk in. Hier moeten we van kunnen profiteren. De VVD ziet daarom samenwerking met andere gemeenten als een goede zaak. Bedrijven die zich in West-Brabant willen vestigen hebben met REWIN een eerste aanspreekpunt in de regio. Door als gemeenten meer in te zetten op gezamenlijk accountmanagement van bedrijven kunnen we onze bedrijven nog beter bedienen. De VVD is er voorstander van dat de juiste bedrijven zich op de juiste plek vestigen. Door als regio hierop samen te werken kunnen we meer bereiken voor iedere gemeente en de bedrijven optimaal bedienen. Hiermee wordt onze lokale en regionale economie optimaal bediend. De openingstijden van supermarkten zijn de afgelopen jaren al verruimd. Op zondag mogen supermarkten nu tussen 10.00 uur en 19.00 uur open. Wat de VVD betreft mag dit nog verder worden verruimd. Als ondernemers dit graag willen, moeten zijn die mogelijkheid hebben. Keuzevrijheid voor inwoners en ondernemers, dat is waar de VVD voor staat. De winkelleegstand in het centrum moet worden teruggedrongen. De VVD wil dat Etten-Leur weer het beste Winkelcentrum van Nederland wordt. Daarom pleiten wij voor een actieplan, samen met ondernemers en de vastgoedeigenaren om nieuwe winkels aan te trekken en een bruisend centrum te creëren. Onderdeel van dit actieplan kan zijn om op koopzondagen het eerste uur gratis te parkeren. Daarbij moet wel worden bekeken wat de kosten hiervan zijn. Naast winkels heeft Etten-Leur ook een breed aanbod aan aantrekkelijke horeca. Hier is de VVD trots op! Uitgaan en recreatie moet wel aantrekkelijk en veilig blijven.