Sport en gezondheid

 

Etten-Leur kent een rijk sportleven met een grote diversiteit aan sporten. De VVD wil Etten-Leur regionaal aantrekkelijk maken om te sporten. Dan moet sport natuurlijk goed georganiseerd worden.

 

Ook moeten wij kijken waar wij dit in samenwerking met de regio op de juiste plaatsen organiseren. Ook hier geldt dat wij waar mogelijk sportverenigingen zelf een aantal taken over laten nemen waarbij vrijwilligers van de vereniging een rol spelen. Door dit initiatief te belonen krijgen verenigingen extra inkomsten en kan de gemeente besparen op uitvoeringskosten. Daarmee wordt ook invulling gegeven aan overheidsparticipatie die positieve effecten teweegbrengt voor onze inwoners. De VVD wil sportverenigingen in staat stellen om in te kunnen spelen op de vraag. De VVD wil sport actief stimuleren, in samenwerking met het onderwijs, de gezondheidszorg, de kinderopvang en andere instanties in Etten-Leur. Sporten zorgt er ook voor dat onze inwoners gezond zijn en helpt bij het leggen van sociale contacten. Sporten stimuleert ook dat inwoners hun afleiding op een juiste wijze gaan zoeken, hetgeen ongewenst gedrag helpt voorkomen. De VVD vindt dan ook dat sport voor iedereen toegankelijk moet zijn.