Financieel beleid

 

De VVD staat voor een sterke, efficiënte en kleine overheid, die zichtbaar en aanspreekbaar is. Een overheid zonder bureaucratie en met zo min mogelijk maar wel heldere regels. De VVD wil een herkenbare en betrouwbare organisatie. Dit geldt ook voor de financiën. De begroting van de gemeente moet kloppen. Er moet niet meer geld worden uitgegeven dan er binnenkomt. Tevens dient te worden voorkomen dat er geld “ overblijft” en dit dan niet ingezet wordt voor onze inwoners. De “balans”  dient dus goed te worden bewaakt. Voor de VVD is het daarom

 

belangrijk dat de begroting voorspelbaar is en we niet met onverwachte mee- of tegenvallers te maken krijgen die we hadden kunnen voorzien. De laatste jaren is vaak gebleken dat een begroot negatief resultaat toch positief uitviel. Dat lijkt mooi en dat is het ook. Maar door een voorspelbare begroting worden we niet verrast met meevallers. Als we van tevoren weten dat we geld overhouden, dan kunnen dit op een goede manier uitgeven waar onze inwoners van kunnen profiteren. De VVD wil "in control" zijn zodat we onze ambities kunnen realiseren.

 

Als de gemeente financiële meevallers heeft vindt de VVD dat deze gebruikt moeten worden voor het aanvullen van reserves en het vervroegd aflossen van schulden. Onverwachte (eenmalige) meevallers hoeven van de VVD niet direct te worden uitgegeven. Dat is verantwoord omgaan met belastinggeld van onze inwoners.