Lokale heffingen

 

De gemeentelijke lasten moeten zo laag mogelijk blijven voor onze inwoners en ondernemers. Geld van de gemeente is belastinggeld, wat door u wordt betaald. Daarom moet duidelijk zijn waar het belastinggeld aan wordt besteed. Leges mogen maximaal kostendekkend zijn. Voor grote projecten of bestemmingsplanwijzigingen moet de gemeente leges in rekening brengen die gebaseerd zijn op daadwerkelijke kosten.

 

Riool- en afvalstoffenheffing moeten beperkt blijven.

 

De VVD ziet graag dat mensen weinig afval produceren. Het mag echter niet zo zijn dat als we met z’n allen minder afval produceren de afvalstoffenheffing omhoog gaat. De VVD vindt juist dat mensen die minder afval produceren beloond moeten worden. Verhoging van de tarieven omdat mensen minder afval produceren keurt de VVD af. Daarom willen we deze afspraken herzien zodat onze inwoners niet de dupe worden van bewust omgaan met het milieu.

 

De lokale lastenstijging zoals OZB moet beperkt blijven tot maximaal het inflatieniveau.

 

De VVD blijft tegenstander van het invoeren van nieuwe belastingen zoals een toeristenbelasting. We moeten onze toeristen juist welkom heten.