Cultuur

 Cultuur blijft een belangrijk punt voor de VVD. Cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van onze gemeente en haar inwoners. Etten-Leur heeft de omvang om ook regionaal van betekenis te zijn op cultureel gebied. Een doordacht cultuuraanbod, dat grotendeels vanuit de markt wordt gefinancierd, heeft een positief effect op de aantrekkingskracht van onze gemeente. Dat vereist een centrale aanpak wat niet wil zeggen dat cultuur alleen centraal aangeboden moet worden. Wel moet er met de komst van de Nieuwe Nobelaer meteen een goed aanbod worden weggezet wat aantrekkelijk is voor cultuurliefhebbers. Het theater mag regionale aantrekkingskracht hebben zowel qua uitstraling als qua cultuuraanbod. Deze kans is er nu, laten we deze ook oppakken. Etten-Leur mag de ambitie uitstralen van een regiogemeente waar op het gebied van sport, cultuur en andere vrijetijdsbestedingen genoeg te doen is. Etten-Leur moet aantrekkelijk zijn voor inwoners van omliggende gemeenten om te recreĆ«ren.   

Voor onze eigen inwoners wil de VVD voorzieningen op maat. Hierbij denkt de VVD naast efficiĆ«nte centrale voorzieningen aan de inzet van buurt en wijkcentra alsmede brede scholen. De VVD vindt dat bij de Nieuwe Nobelaer dan ook rekening gehouden dient te worden gehouden met andere reeds bestaande centrale voorzieningen zoals bijvoorbeeld Turfschip en de Linde.  

Cultuuractiviteiten dienen waar mogelijk los van de overheid te gebeuren. Cultuur wordt wat de VVD betreft zoveel mogelijk betaald door de gebruiker en alleen daar waar nodig met gemeenschapsgeld.