Meer weten over VVD Marklanden?

Lokaal Netwerk VVD Marklanden 

Om een open en toegankelijke partij te zijn met een krachtige en slagvaardige organisatie, zijn de (gemeentelijke) afdelingen Etten-Leur, Halderberge en Moerdijk getransformeerd tot het lokale netwerk VVD Marklanden. Wij willen uitnodigend en laagdrempelig zijn voor iedereen die ge├»nteresseerd is in de liberale partij van Nederland. Het regionale netwerk geeft een extra impuls tot samenwerking tussen de onderlinge gemeenten door bundeling van denk- en daadkracht. 

Waar op lokaal niveau politiek wordt bedreven, ligt er een bestuurlijke taak bij het netwerk VVD Marklanden. Een bundeling van kracht voor de verschillende bestuurstaken;
- Secretariaat
- Financien
- Communicatie en Campagne
- Scouting en Talentmanagement

Meer weten over de regionale activiteiten van de VVD binnen de gemeenten Etten-Leur, Halderberge en Moerdijk? Bezoek dan de sites etten-leur.vvd.nl, halderberge.vvd.nl of moerdijk.vvd.nl