Mission statement bestuur


De VVD Marklanden is op 25 oktober 2016 opgericht als het lokale netwerk van de 3 voormalige  afdelingen van de VVD in de gemeenten Etten-Leur, Halderberge en Moerdijk.  Het netwerk kon direct aan de slag met de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 en de gemeente-raadsverkiezingen in 2018.  Door onze gezamenlijke inspanning heeft de VVD bij beide verkiezingen goede resultaten behaald.

Maar onze ambitie reikt verder. Door het bundelen van de kennis en ervaring uit de regio, willen wij  een nog krachtiger uitstraling van de VVD naar zijn kiezers en leden bewerkstelligen. De VVD als de enige echte liberale partij in onze gemeenten. Ons doel is ook om meer liberaal denkenden en voelenden daarbij te betrekken. In gesprek met de leden en inwoners willen we graag van hen horen wat er leeft en waar men zorgen over heeft. Deze geluiden moeten vervolgens in daden worden omgezet, zowel lokaal, in de regio, als ook landelijk. De VVD heeft daar ook de ingangen voor. De inwoners van onze gemeenten mogen weten dat de VVD er voor hen is.  Dat zich dat hopelijk ook vertaalt in meer leden is uiteraard een welkome zaak.                                                  

In onze gemeenten zijn ook de VVD fracties en bestuurders actief .  Als netwerkbestuur willen wij hen daarin zo goed mogelijk ondersteunen. Waar nodig kunnen voor onze vertegenwoordigers binnen het netwerkgebied of in regionaal verband specifieke cursussen worden georganiseerd. Wij willen dat onze mensen goed beslagen ten ijs komen.                                                                                                               

Waar ons netwerk meerdere gemeenten omvat verdient ook de onderlinge samenwerking de aandacht. Een permanente campagne, en niet alleen rond verkiezingen, moet het speerpunt zijn met tal van activiteiten. Behalve het houden van thematische bijeenkomsten mag een avond van de VVD ook voor belangstellende niet-leden een genoeglijk gebeuren zijn.    

Het bestuur wil ook met onze lokale en regionale vertegenwoordigers op gezette tijden het gesprek aangaan teneinde over en weer van elkaar te horen en te leren.

Wij kijken vooral vooruit en willen graag de handen uit de mouwen steken. De in het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. Wij kunnen bij de diverse activiteiten altijd hulp van de leden gebruiken.  Meedoen, gewoon doen!

 

juli 2018